God økning til Assitej Norge på Statsbudsjettet

God økning til Assitej Norge på Statsbudsjettet
20 % økning til kulturlivet - 45% økning for Assitej Norge
20 % økning til kulturlivet - 45% økning for Assitej Norge

Det er med stor glede vi kan skryte litt av at Assitej Norge har fått en betydelig økning på statsbudsjettet som ble lagt frem 7.okotber. Assitej Norge gjorde et hopp fra 1,6 millioner og opp til 2,3 millioner. Dette betyr at arbeidet Assitej gjør for å fremme profesjonell scenekunst for et ungt publikum bli lagt merke til og satt pris på.

Med Assitej Artistic Gathering 2019 som gikk av stabelen i Kristiansand ble Assitej portalen til både import og eksport av scenekunst fra hele verden. Assitej Intnernational er verdens største nettverk innen scenekunst for et ungt publikum, og det nettverket skal komme norske scenekunstnere tilgode. Samtidig er våre medlemmer gode ambassadører for norsk scenekunstpraksis i internasjonale sammenhenger, festivaler etc.  

Til verdenskongressen i Tokyo, som skulle ha gått av stabelen i mai 2020, skulle Assitej Norge ha med seg tre norske scenekunstkompanier som skulle presenteres for programmerere fra hele verden. Høsten 2020 har Assitej Norge arrangert Teaterlørdag UNG på Sentralen i Oslo i samarbeid med SentralenUNG, og vi presenterer de programmerte utøverne opp mot internasjonale beslutningstakere. I 2019 sendte vi flere medlemmer ut i verden på ulike festivaler og workshops, tiltak som er kompetansefremmende. Vi fremmer scenekunstkompanier som jobber med et ungt publikum – og på denne måten både sikrer vi barn og unge retten til gode kulturopplevelser og skaper et mangfold i kulturuttrykket. Det er nettopp dette som er blitt lagt merke til av kulturdepartementet og det er de videre satsningene vi har planlagt fremover som er blitt premiert.

I budsjettsforslaget står det spesifikt om Assitejs økning at «Denne økningen er også en del av regjeringens satsing på kulturelt mangfold» Vi skal gjennomføre flere prosjekter som sørger for å imøtekomme denne satsningen. Videre står det ogsåat: «I tilskuddet til Assitej Norge er det også innarbeidet en økning på 110 000 kroner som en del av regjeringens tiltakspakke for å stimulere til aktivitet ved museer og musikk- og scenekunstinstitusjoner». Leverandører av scenekunst til DKS og generelt til et ungt publikum er spesielt sårbare under Covid-19 og Assitej Norge skal jobbe målrettet for å sørge for at norske barn og ungdommer har et like godt scenekunsttilbud etter pandemien som de hadde før.

Det skal også kommenteres at Assitej Norge er flyttet fra kapittel 323, post 78 til kap 325, post 78. Vi er fortsatt ikke helt sikre på hva denne forflytningen innebærer, men ser det som naturlig at vi er i samme kapittel som Scenekunstbruket, som også jobber utelukkende med profesjonelle utøvere og kompanier. De andre organisasjonene som er i samme kapittel som oss jobber riktignok opp mot en ung målgruppe, men skiller seg fra bla Assitej Norge og Scenekunstbruket ved at de ikke jobber med profesjonelle utøvere. Dette er et punkt som Assitej Norge skal finne mer ut av og komme mer informasjon på når det er klart.

Uansett kapittel-plassering så er vi strålende fornøyd med økningen som gir oss mulighet til å langt større handlingsrom enn tidligere, dette vil igjen utelukkende komme våre medlemmer til gode, og ikke minst det unge publikummet dere jobber opp mot.

Opp-knapp