IPAY - Showcase in Place

IPAY - Showcase in Place
IPAY lanserer digital showcase som varer i totalt 5 måneder
Hvordan registrere seg på IPAY Showcase in Place 2021

IPAY, et av verdens ledende markeder for scenekunst for et ungt publikum, arrangeres vanligvis i januar i Philadelphia. På grunn av pandemien vil IPAY 2021 foregå digitalt. Den starter allerede nå i oktober, og varer til januar.

Det digitale programmet er delt inn i tre underprogrammer: Official Selection, IRL og Superbloom.

Mer informasjon om programmet, hvordan du deltar som delegat og hvordan du kan presentere din egen produksjon finner du på IPAYs nettside.

Opp-knapp