Samarbeid

Assitej Norge har gode samarbeidspartnere i Norge, Norden & Baltikum og i resten av verden.

Gjennom langsiktige nettverkssamarbeid og tidsavgrensede prosjekter arbeider Assitej Norge med å styrke norske aktørers muligheter i utlandet og bidra til utveksling av kunnskap.

CONNECTUP

CONNECTUP er et Kreativt Europa-prosjekt, der Assitej Norge og Universitetet i Agder er partnere. Et av hovedmålene for ConnectUp er å bidra til å motvirke de sosiale og kulturelle skillelinjene som er i ferd med å forsterkes i Europa i dag. For å nå ambisjonen om økt kulturell inkludering er det er viktig å gi unge mennesker mulighet til å samarbeide med personer med annen nasjonal, kulturell, sosial og fysisk og psykisk bakgrunn.

The Nordic-Baltic Assitej Network

De nasjonale Assitej-sentrene i Norden og Baltikum har et eget nettverk der vi deler kunnskap og samarbeidsmuligheter. I 2019 var nettverket medarrangør av Nordic Venue, det Nordisk-Baltiske sideprogrammet på Assitej Artistic Gathering i Kristiansand. Nettverket vil være en tydelig bidragsyter til Assitej Artistic Gathering i 2022, som arrangeres av Assitej Sverige i Helsingborg.

Samarbeidspartnere

Opp-knapp