Agder Nye Teater

Tyngde av Demian Vitanza

Agder Nye Teater

Tyngde er fortellingen om et liv med motstand og overlevelsesmekanismers mulighet for å lette det som tynger.

Teksten springer ut fra samtaler mellom dramatiker Demian Vitanza og skuespilleren Terje Strømdahl. Vitanza forklarer: Da jeg ble kjent med ham, hadde han nylig mistet sin ektemann. Jeg fikk høre historier om denne mannens kamper gjennom livet, med sykdom, mobbing og tilflukt i en religion som ikke ga ham lov til å leve ut sin seksuelle legning. Men også der fantes det en trøst, og denne gangen var det i plantenes rike. Kanskje man noen ganger må vekk fra det menneskelige for å klare å være menneske?

Tyngde er et samarbeid mellom Agder Nye Teater og Universitetet i Agder, og er en del av EU-prosjektet ConnectUp, som ledes av UiA.
Forestillingen vises på den Internasjonale Norske ASSITEJ-festivalen, INAF 2023, i Kristiansand og Arendal på skeiva i september 2023. I samarbeid med studentene på Samtidsteater utvider ANT teksten med flere generasjoner skeive sørlendingers erfaringer.

Tyngde er et fringe-arrangement som ikke er en del av det offisielle festivalprogrammet.
Billetter kan kjøpes her: https://agdernyeteater.ticketco.events/no/nb

Kreditering

Av: Demian Vitanza og ensemblet Regi: Magnus Sparsaas På scenen: Laura Spottag Fog og studenter i tredje klasse ved Samtidsteater-utdanningen på Universitetet i Agder Visuelt design: Magnus Sparsaas og Gabriela Melo Larsen Støttet av Arendal kommune, Universitetet i Agder, Kreativt Europa/ConnectUp

Nettside
No more photos.
Opp-knapp