Medlemskap i Assitej Norge

Medlemskap i ASSITEJ Norge er åpent for alle som på én eller annen måte befatter seg profesjonelt med scenekunst for barn og unge. Medlemskap kan søkes av: a) Profesjonelle scenekunstnere og teatre som retter seg mot et ungt publikum. b) Fagpersoner fra tilstøtende fagfelt. c) Kollektivt medlemskap kan søkes av organisasjoner, institusjoner og grupper.

Medlemskap i Assitej Norge varer i 12 måneder, uansett når du melder deg inn. Etter et år sender vi automatisk faktura for nye 12 måneder. Hvis du har fått faktura, og ikke lenger ønsker å være medlem, kan du sende en e-post til invoice@assitej.no, så ordner vi det.

Som ASSITEJ-medlem

  • er du en del av verdens største internasjonale nettverk innen scenekunst for barn og unge
  • kan du søke om å vise forestillingen din på Teaterlørdag UNG på Sentralen i Oslo
  • får du mulighet til erfaringsutveksling gjennom ASSITEJs internasjonale nettverk
  • blir du invitert til faglige og sosiale samlinger med internasjonalt fokus
  • får du råd og veiledning
  • kan du søke om reisestøtte til utvalgte internasjonale arrangementer
  • får du mulighet til å påvirke arbeidet med å styrke scenekunsten for barn og unge
  • bidrar du til at scenekunst for barn og unge får en bredere forankring og mer oppmerksomhet

Medlemskap i Assitej Norge koster:
100 kr for enkeltpersoner
300 kr for grupper og mindre organisasjoner
2000 kr for institusjoner og større organisasjoner

Opp-knapp