Assitejfestivalen forsidebilde
Bilde: Ukjent opphav

Assitejfestivalen 2021 - Talk to Me!

Den 16. internasjonale Assitejfestivalen i Kristiansand avholdes 22. – 25. september 2021. Vi har åpnet for å melde inn produksjoner til det kunstneriske programmet, med søknadsfrist 8. november!

Festivalen har temaet STEMME. Programmeringen av festivalen tar utgangspunkt i spørsmålene: Hvordan representeres og presenteres de unges stemmer i scenekunsten? Hvordan klarer vi å gjengi de unges stemme uten å bare bli et svakt ekko? Klarer vi å danne et språk som gir gjenklang hos et ungt publikum, både verbalt og non-verbalt?

Les hele utlysningen her!

Åpne søknadsskjema

Opp-knapp