Assitej Festivalen 2021 Talk to Me

Assitej Festivalen 2021 Talk to Me
Talk to Me - The Norwegian Assitej Festival 2021
Talk to Me - The Norwegian Assitej Festival 2021

Open Call for Assitej Festivalen 2021 - Talk to Me. Assitej Norges internasjonale scenekunstfestival går av stabelen i september 2021. Vi tar nå i mot søknader for å spille her. Søknadsfristen er 1.november, vi ser frem til å høre fra dere!

Assitej Artistic Gathering i Kristiansand 2019ble en stor suksess vi er veldig stolt av. Derfor er det med forventning ogglede vi åpner for innsending av scenekunstproduksjoner til Assitej Norges 16.internasjonale scenekunstfestival Assitejfestivalen 2021 som går av stabelen22.-25. september i Kristiansand.

Tematisk sett vilprogrammeringen av festivalen ta utgangspunkt i spørsmålene: Hvordanrepresenteres og presenteres de unges stemmer i scenekunsten? Hvordan klarer viå gjengi de unges stemme uten å bare bli et svakt ekko? Klarer vi å danne etspråk som gir gjenklang hos et ungt publikum, både verbalt og non-verbalt?

Temaet for festivalen er stemme/voice. Inspirasjonen til dette temaet kommer påden ene siden fra bevegelsen Fridays For Future - et kraftfullt eksempel påhvordan unge mennesker krever at deres stemmer skal bli hørt i samfunnet. Påden andre siden kommer inspirasjonen fra en tydelig trend i scenekunst for etungt publikum der man anvender virkelige fortellinger og meninger som materialei utviklingen av, og i den endelige, forestillingen. Vi er nysgjerrige på nyemetoder for å jobbe frem scenekunst der de unges stemme blir ivaretatt ogformidlet.

Praktisk ser vi etter forestillinger som er enkle i sine sceniske uttrykk,forestillinger som gjerne tar utgangspunkt i scenekunstnerens eget instrument –kroppen, hvor også stemmen inngår. Vi ønsker alle typer scenekunstuttrykkvelkommen, verbalt som nonverbalt.

Velkommen (tilbake) til Assitejfestivalen 2021 i Kristiansand – Talk to Me!

Søknadsfristen er 1. november 2020. Send inn din produksjon ved å fylle utdette skjemaet https://forms.gle/Ec2vg1j3yxahCBN56

 

Opp-knapp