HAR DU INTERNASJONALE AMBISJONER?

HAR DU INTERNASJONALE AMBISJONER?
Speed-Pitch @ INAF
Speed-Pitch @ INAF

Har du internasjonale ambisjoner for din scenekunst? På INAF – The International Norwegian ASSITEJ Festival 12-16.september 2023, har du muligheten til å pitche inn til internasjonale programmerere.

Har du internasjonale ambisjoner for din scenekunst?

På INAF – The International Norwegian ASSITEJ Festival 12.-16.september2023 i Kristiansand, har du muligheten til å pitche inn til internasjonaleprogrammerere.

 

Kanskje er det her starten på din internasjonale turnévirksomhet starter?

 

Assitej arrangerer speed-pitch!

ASSITEJ er verdens største nettverk innen scenekunst for det unge publikummet og på ASSITEJ Norges festival kan du møte et knippe programmerere herfra.

En speed-pitch er en dialog-basert pitching hvor du får 4minutter til å presentere din scenekunst for en internasjonal programmerer. 1 minuttgår til å bytte stasjon. Så her går det unna! Vi inviterer til mingle både i forkantog etterkant av speed-pitchen.

 

Kriteriene for å søke er at du har en, eller flere, turnéklar(e)produksjon(er) som kan fungere godt på et internasjonalt marked og en klarinternasjonal ambisjon. Vi søker alle uttrykk innen scenekunst.

Format: 4 minutter

Muntlig presentasjon for en-to programmerere over bordet.

Du kan bruke bærbar Mac/PC for bilde/video-fremvisning

Printed materials

 

ASSITEJ Norge dekker 2000 kr til reise/opphold for deutvalgte pitcherne.

 NB! Speed-pitchen tar kun inn deltakere som er basert i Norge.

Du kan søke om deltagelse her innen 1.september: https://airtable.com/appT58dCjh0psOkHF/shrX5OPJSzqvippNR

Opp-knapp