Årsmøte i Assitej Norge - velkommen til nye styremedlemmer

Årsmøte i Assitej Norge - velkommen til nye styremedlemmer

Årsmøte i Assitej Norge ble avholdt på Sentralen 24.mai og på Zoom for de som ikke oppholdt seg i Oslo. Her fikk vi gått gjennom alle formaliteter og gjennomført valg.

Årsmøte i Assitej Norge ble avholdt på Sentralen 24.mai og på Zoom for de som ikke oppholdt seg i Oslo. Her fikk vi gått gjennom alle formaliteter og gjennomført valg.

Vi takker nå av Cecilie Grydeland Lundsholt som nestleder i Assitej Norge. Hun har bidratt stort til Assitejs arbeid både i Norge og som representant i Executive Committee, det internasjonale styret i Assitej. Vi er svært takknemlige for hennes store og genuine engasjement for Assitej Norge, og ønsker henne alt godt som teatersjef for Teater Vestland og med sine prosjekter for Kompani Erler.

Vi takker også av Kristian Nødtvedt Knudsen som gir seg som styremedlem etter to år. Kristian, som er førsteamanuensis i Teater ved Institutt for Visuelle ogSceniske fag ved UiA vil fortsette å være knyttet til Assitej Norges arbeid viaEU-prosjektet ConnectUp som vi begge er tilknyttet. Vi ser derfor frem tilvidere og godt samarbeid med både Kristian og UiA i tiden fremover.

Vi ønsker scenekunstner Dominika Minkacz-Sira velkommen som nytt styremedlem. Minkacz-Sira driver scenekunstkompaniet Open Window Theatre, med base i Bergen.Dominika jobber primært i det frie feltet og for et ungt publikum, og vi mener hennes kompetanse, både nasjonalt og internasjonalt, vil være et godt bidrag til å reflektere Assitej Norges medlemsmasse og arbeid. Dominika var en av de tretten scenekunstnerne som pitchet sine forestillinger på Norway Now: YoungAudiences på AAG2022. Du kan lese mer om Dominika og Open Window Theatre her: https://www.openwindowtheatre.com/

Dramapedagog og regissør Kjetil Kro Sørborg ønskes også velkommen som nytt styremedlem i Assitej Norge. Han har base i Kristiansand og jobber til daglig ved dramalinja på Vågsbygd videregående skole. Sørborg har også hatt regi på flere produksjoner i Kristiansand, senest på Pinters Kjøkkenheisen produsert av teaterkompaniet Kanon Produksjon. Assitej Norge har jobbet tett med Kjetil på blant annet Young Delegation, som vi arrangerte på Assitejfestivalen i 2021,der mange av Kjetils elever deltok.

Regissør og dramaturg ved Dramatikkens Hus Kristina Kjeldsberg ble gjenvalgt som styreleder av Assitej Norge, og det er vi veldig glade for. Kjeldsberg viser et stort engasjement for scenekunsten for det unge publikummet, og for Assitej som organisasjon. Vi takker Kristina for arbeidet hun har gjort for Assitej Norge hittil, og ser frem til å ha henne som leder i en periode til.

Teatersjef ved Brageteatret Nils-Petter Mørland og dramaturg ved Rosendal Teater Guro Stugu var ikke på valg og fortsetter i styret.

Valgkomiteen var ledet av Siri Løkholm Ramberg, dramaturg ved Det NorskeTeatret. Hun var til stede og la frem de nye forslagene til styret og valgkomité. Valgkomiteen har i år bestått av Jarl Flaaten Bjørk og Line Rosvoll. Sistnevnte går nå ut av valgkomiteen og vi takker for Rossvolls innsats. Ny i valgkomiteen er Katrine Strøm fra Katma, med base i Tromsø.

 

Opp-knapp