Assitej Norge på Assitej Artistic Gathering 2022 i Sverige

Assitej Norge på Assitej Artistic Gathering 2022 i Sverige
Snippets fra AAG2022 på Bibu i Helsingborg
Snippets fra AAG2022 på Bibu i Helsingborg

I mai har vi deltatt på Assitej Artistic Gathering 2022 i Helsingborg - og det var flott å oppdage at det fortsatt finnes en verden der ute!

VERDENS URBEFOLKNING PÅ PROGRAMMET

Årets internasjonale program på Assitej Artistic Gahtering (AAG) var satt sammen av produksjoner for, av og/eller med verdens urbefolkning. Det var også et stort fokus på festivalens fagprogram. Den norske forestillingen Čázevulošnieida – THE UNDERWATER GIRL og var programmert. Bibu er en festival som arrangeres annethvert år som et samarbeid mellom Svenske Assitej og svenske Teatercentrum. Det at BIBU fortsatt er en stor markedsplass for svensk scenekunst kunne merkes, men det internasjonale tilsnittet som Assitej International og AAG gir var så absolutt til stede.

NORDIC-BALTIC YOUTH RECIDENCY– en ung tradisjon som er kommet for å bli!

I 2019 var Assitej Norge vertskap for Assitej Artistic Gathering i Kristiansand. I samarbeid med de nordiske og baltiske Assitej-sentrene laget vi et eget delegatprogram for ungdom mellom 16 og 19 år. Det ble en stor suksess, og har inspirert Assitejorganisasjoner og festivalarrangører rundt om i verden. Assitej Norge fulgte opp med en ny utgave, Young Delegation, på vår festival i 2021. Under Assitej Artistic Gathering og Bibu i Helsingborg 17. – 22. mai var igjen nordiske og baltiske ungdommer samlet. I fem fullpakkede dager har de unge delegatene sett forestillinger, deltatt i fagsamtaler og workshops, blitt kjent med nye inntrykk fra hele verden og – ikke minst – blitt mye bedre kjent med sine nordiske og baltiske naboland. To ganger i løpet av festivalen inviterte ungdomsdelegatene til samtaler om bærekraft og kunstfaglige samtaler med utgangspunkt i forestillingene de hadde sett på festivalen.

GRØNN PROFIL

AAG22 har en grønn profil og det ble derfor helt naturlig for styreleder Kristina Kjeldsberg, admin konsulent Helga Aakre, og daglig leder Ingvild Lien å ta toget 18.mai for å komme seg frem til Helsingborg. 6 timer senere var vi fremme i festivalbyen, og klare for å sjekke ut forestillinger og fagprogram. Den grønne profilen for festivalen var reflektert i fagprogrammet i stor grad, men det var også lagt vekt på i programmeringen av det kunstneriske programmet.

NORDIC-BALTIC HOUSE

Assitej Nordic-Baltic Network arrangerte Nordic-Baltic House og fylte disse lokalene med fagprogram torsdag og fredag, samt at the Nordic-Baltic Youth Residency også delte noe av sitt arbeid her med de som ville se. Assitej Norge hadde torsdag ettermiddag en times lang samtale om en felles nordisk-baltisk regional identitet i scenekunsten. Her var det innledere fra alle de nordisk-baltiske landene som delte hver sine perspektiv på denne tematikken, samt skotske Tony Reekie som delte sitt erfarne perspektiv sett fra utsiden. Det hører med til historien av skotten også argumenterte for at de også burde være en del av vår region. Her ble det ikke trukket noen konklusjoner, men det satte i gang en god prosess på det å tenke regionalt, også på tvers av landegrenser. Det gav et godt grunnlag for Assitej Nordic-Baltic Network til å fortsette sitt gode samarbeid og se på ulike sider av et potensielt regionalt identitetsavtrykk – eller brand som man jo også kan kalle det.

ASSITEJ NORGES ADMINISTRASJON I ULIKE PANELER

Fredag morgen deltok Ingvild Lien i panelet på «Let’s Talk About the Money» - en times lang samtale initiert av Young Dance Network, og ledet av Assitejs visepresident Bebe de Soares fra Brasil. Seminaret tok for seg tre spørsmål: Is there an international market for performing arts?  What does it look like? How do we relate to it in a sensible way? Denne session ble streamet på Assitej International sine Facebook-sider.

Samtidig deltok Theis på seminaret “Perspectives on distribution – how do we organize to secure children’s rights to performing arts in school?” i regi av Assitej Sverige. Sammen med representanter fra Finland, Estland og Sverige ble ulike distribusjonsmodeller og politiske strategier diskutert.

NORWAY NOW: YOUNG AUDIENCES

Lørdagen gikk til samarbeidsprosjektet Norway Now: Young Audiences med Danse- og Teatersentrum, Scenekunstbruket og Assitej Norge. Her ble hele 13 norske scenekunstkompanier presentert til stor begeistring for programmerere og andre interesserte fra hele verden. Enkelte kompanier ble booket på stedet og vi kunne konstatere at pitchen var en suksess. Denne happeningen ble avsluttet med en panelsamtale mellom de tre samarbeidspartnerne, her deltok Scenekunstbrukets Ådne Sekkelsten, Assitej Norges daglige leder og samtalen ble ledet av DTS Kirsti B. Ulvestad. Samtalen sirklet rundt norsk scenekunsts særpreg, samarbeidsmuligheter og internasjonal turnévirksomhet.Les mer om kompaniene her: https://www.pahn.no/nyheter/5d3b5p5k2srhlnmktymtr2ycbr658n

Opp-knapp