NBAN: Sticky Productions og Teater Leikhus valgt ut til Pitching

NBAN: Sticky Productions og Teater Leikhus valgt ut til Pitching

Open Call I 2024 har NBAN lagt opp til flere felles arrangementer blant annet på Bibu i Sverige hvor vi skal arrangere ulike eventer på Nordic-Baltic Gathering som del av festivalen. Vi hadde ute en Open Call i høst for nordiske og baltiske scenekunstnere hvor vi så etter 16 scenekunstnere fra regionen som får muligheten til å presentere seg på BIBU for en rekke internasjonale scenekunstnere. NBAN har nå i fellesskap valgt ut hvilke kompanier som skal presentere.

Sticky Productions og Teater Leikhus valgt ut fra Norge
De to norske kompaniene som ble valgt ut til å pitche til internasjonale programmerere er Sticky Productions med forestillingen Økohelter, og Teater Leikhus med forestillingen The Crowd. De vil få tilbud om kurs i pitching, individuell oppfølging i tillegg til reise og opphold i Helsingborg i mai. Internasjonale programmerere blir invitert inn til de ulike pitche-eventene og NBAN vil også legge til rette for nordisk-baltiske samarbeid gjennom ulike mingle-arrangement.

Eksport av norsk scenekunst
Vi gleder oss til å kunne presentere så gode kompanier fra Norge i godt selskap med resten av nordiske- og baltiske scenekunstkompanier. Vi håper at nettopp slike arrangementer og samarbeid i NBAN skal resultere i økt eksport av norsk scenekunst. Vi ønsker å sette fokus på viktigheten av dette og at det skal legges bedre til rette for tunrévirksomhet internasjonalt også for det unge publikummet.

Opp-knapp